Hanna Vikström

Advokat hanna.v@hallgrenpartners.se 0733-010 221 035-15 31 05

Hanna arbetar med affärsjuridik och tvistlösning och har en bred erfarenhet av processföring och avtalsskrivning inom civilrättens olika områden, såväl för företag och föreningar som privatpersoner. Hon har särskild erfarenhet av fastighets- och byggrelaterade ärenden, såsom fel i fastighet, nyttjanderätter och entreprenadrättsliga avtal och tvister. I övrigt arbetar Hanna bl.a. med föreningsjuridik, offentlig upphandling samt hanterar obeståndsfrågor.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

  • Advokatbyrå 2009-
  • Notarietjänstgöring 2007-2009
  • Jur kand, Uppsala universitet 2006

Övriga uppdrag

  • Ordförande i överbesiktningsnämnd vid entreprenadbesiktningar
  • Universitetsadjunkt, avdelningen för affärsrätt vid Linköpings universitet 2019-2021
  • Medlemsrådgivare åt auktoriserade hudterapeuter i Sverige, på uppdrag av SHR, 2011-
Tillbaka till Team