Hanna Vikström

Advokat hanna.v@hallgrenpartners.se 0733-010 221 035-15 31 05

Hanna, som är delägare i Hallgren & Partners, arbetar med affärsjuridik och har en lång erfarenhet av att biträda företag och andra med bland annat avtalsskrivning, hantering av transaktioner avseende företagsöverlåtelser och fastighetsaffärer av olika slag, tvistelösning och processer i domstol och skiljeförfarande, samt ärenden om offentlig upphandling. Hon har särskild erfarenhet av fastighets- och byggrelaterade ärenden, såsom entreprenadrättsliga avtal och tvister, bygglovsfrågor, nyttjanderätter och övrig fastighetsjuridik. Hanna har även erfarenhet som konkursförvaltare och arbetar med obeståndsfrågor.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

  • Advokatbyrå 2009-
  • Notarietjänstgöring 2007-2009
  • Jur kand, Uppsala universitet 2006

Övriga uppdrag

  • Ordförande i överbesiktningsnämnd vid entreprenadbesiktningar
  • Universitetsadjunkt, avdelningen för affärsrätt vid Linköpings universitet 2019-2021
  • Medlemsrådgivare åt auktoriserade hudterapeuter i Sverige, på uppdrag av SHR, 2011-
Tillbaka till Team