Vi är lösningsorienterade och med stor affärsförståelse där vår erfarenhet och kompetens inom obeståndsjuridiken är en ytterligare bonus. Vi vet att juridisk rådgivning kan ha affärsmässiga verkningar under lång tid. Vi har alltid våra klienters bästa för ögonen.

Vi har arbetat i många år med företag i olika branscher. Både med långsiktiga, strategiska samarbeten som styrelsearbete och juridisk rådgivning. Men även i kortare specialuppdrag som kommersiella avtal, företagsöverlåtelser och bolagstvister i domstol eller vid skiljeförfarande.

Kontakta Hallgren & Partners

Inom affärsjuridiken arbetar vi främst med följande områden:

  • Bolagsrätt
  • Företagsöverlåtelser
  • Kommersiella avtal
  • Styrelsearbete
  • Offentlig upphandling
  • Likvidation
Kontakta Hallgren & Partners

Välkommen att höra av dig till oss

Kontakt