Förvärva, exploatera eller sälja fastighet? Upprätta arrende- eller hyresavtal? Strategisk rådgivning? Vårt kompetenta team ger juridiska råd som bidrar till kostnadseffektiva lösningar inom alla områden som gäller fastigheter.

Fastighetsrätt är ett område med en hel del snåriga regler. Vi har långvarig kompetens när det gäller att företräda klienter i komplexa fastighetssituationer, både med rådgivning och vid tvister i domstol, hyresnämnd och skiljenämnd. Såväl fastighetsägare som bostadsrättsföreningar och hyresgäster är välkomna.

Kontakta Hallgren & Partners

Inom fastighetsrätt bistår våra jurister dig med:

  • Hyra
  • Arrende
  • Entreprenad
  • Fel i fastighet
  • Överlåtelser
Kontakta Hallgren & Partners

Vi står alltid på våra klienters sida

Kontakta oss