Vi har lång och djup kompetens inom obeståndsrätt för de flesta branscher. Om din kund, leverantör eller ditt företag drabbas av ekonomiska problem är det viktigt med juridisk rådgivning för en kvalificerad analys som vägledning till rätt beslut. Rekonstruktion, likvidation eller konkurs?

Hallgren & Partners är specialister vad gäller juridisk rådgivning till borgenärer vars kunder eller leverantörer hamnat i ekonomiska trångmål. Professionell hjälp med avtal, ansvar i bolagsskulder, förebyggande åtgärder etc – komplexa frågor som kan gälla såväl privatpersoner som företag. Inom obestånd har vi spetskompetens gällande konkurser. Vi bistår vid konkursansökningar, återvinningsfrågor och ackordsuppgörelser.

Kontakta Hallgren & Partners

Engagerade advokater med spetskompetens

Kontakta oss