Vårt fokus och vår lojalitet ligger hos våra klienter, som alltid. Vi företräder dig i olika förhandlingar, exempelvis vid rättegång i domstol, likväl som i fall gällande alternativ tvistlösning som förlikning och skiljeförfarande. Kontakta oss gärna tidigt i processen för att lösa tvisten på effektivast sätt.

Oftast är det bästa förfarandet att komma överens genom medling och förhandling. Här kan du spara både pengar och tid. Vi hjälper dig framåt med framkomliga och diskreta vägar oavsett om det gäller att få en uppgörelse till stånd eller att på ett drivet sätt representera dig i domstol.

Kontakta Hallgren & Partners

Tveka inte att kontakta oss

Kontakt