Du kan komma i kontakt med ett förvaltningsbeslut både som privatperson och som företagare. Ett förvaltnings- eller myndighetsbeslut kan komma från domstol, kommuner och statlig myndighet som exempelvis länsstyrelse eller Försäkringskassan.

Vi på Hallgren & Partners är vana vid att manövrera i det komplicerade regelverket som ett förvaltningsbeslut innebär. Vi åtar oss uppdrag som offentliga biträden i såväl asylärenden och som i ärenden gällande tvångslagstiftning. Det kan då gälla omhändertaganden enligt lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Även plan- och bygglagsfrågor (PBL) ingår i vårt expertisområde.

Kontakta Hallgren & Partners

Inom förvaltningsrätt arbetar våra jurister främst med:

  • Tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM och LPT
  • Plan- och bygglagsfrågor
  • Migration
Kontakta Hallgren & Partners

Till ditt förfogande

Kontakt oss