Vi företräder både personer som är misstänkta för brott eller som blivit utsatta för ett brott. Alla människor har rätt att få stöd i juridiska frågor och i en domstolsförhandling. Vi bemöter våra klienter med respekt och lyhördhet.

Den som blivit utsatt för ett brott representeras i domstol av ett målsägandebiträde. I rollen som offentlig försvarare företräder vi den som är misstänkt för eller åtalad för att ha begått en brottslig handling. Ofta anlitas vi även som särskild företrädare när det är barn inblandade. Du kan känna dig trygg med att våra brottmålsadvokater bevakar dina rättigheter och stöttar dig både före, under och efter rättsprocessen.

Kontakta Hallgren & Partners

Varmt välkommen att höra av dig

Kontakt