Sanna Hedström

Biträdande jurist sanna@hallgrenpartners.se 076-141 64 25 035-15 31 07

Sanna biträder byråns advokater i olika typer av mål, bl.a. inom affärsjuridik, tvistlösning och familjerätt. Hon åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och offentligt biträde i LVU-, LVM,- och LPT-mål. Hon lämnar även rådgivning och uppträder som ombud i förmögenhetsrättsliga tvister samt i mål om vårdnad, boende och umgänge.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

  • Advokatbyrå maj 2022 –
  • Notarietjänstgöring Helsingborgs tingsrätt 2020–2022
  • Juristexamen, Lunds universitet 2020
Tillbaka till Team