Theodor Hoffert

Biträdande jurist theodor@hallgrenpartners.se 073-391 43 58 035-15 31 04

Theodor biträder byråns advokater i olika typer av mål och ärenden, bland annat inom affärsjuridik, tvistlösning och obestånd. Theodor åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, rättegångsbiträde och offentligt biträde. Theodor lämnar även rådgivning och uppträder som ombud i civilrättsliga tvister.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

  • Advokatbyrå, Juni 2023 -
  • Notarietjänstgöring, Halmstads tingsrätt, 2021-2023
  • Juristexamen, Lunds universitet, 2021
  • Skattehandläggare, Skatteverket, 2019-2020
Tillbaka till Team