Rose-Marie Rask

Sekreterare rose-marie@hallgrenpartners.se 035-15 31 02

Rose-Marie är vår administrativa extra resurs och med sin bakgrund som domstolssekreterare och vittnesstöd är hon väl insatt i hur brottmålsprocessen går till.

Tillbaka till Team