Qiwio AB – Konkursanbud

Härmed infordras anbud på tillgångar och plattform www.qiwio.io tillhörigt Qiwio AB i konkurs.

www.Qiwio.io är en plattform där kunder själva med Qiwios verktyg kan lägga till interaktivitet i filmklipp/bilder. Det interaktiva elementet utgörs av att kunden själv via utplacerade ”hotspots” i filmklipp/bilder skapar vidarelänkning till kundens egna e-handelsplattform. Potentiell kundkrets utgörs i huvudsak av e-handlare.

Plattformen inrymmer statistiska funktioner. Testfasen för plattformen har genomförts och utvärderats. Totalt har ca 4 500 000 kr investerats i utvecklingen av plattformen. En konsult har gått igenom plattformen och bedömer att 1 miljon kr/6 månader behöver investeras för att den ska bli fri från ”buggar” och bli lättare att använda. I verksamheten ingående maskiner, inventarier och övrigt inkråm såsom plattformen, domäner och varumärket utbjuds nu till försäljning, se anbudsunderlag.

Skriftliga anbud exklusive mervärdesskatt skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast 16 augusti 2024. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att sälja egendomen under pågående anbudsförfarande.

Advokat Hanna Spets
konkursförvaltare
e-mail hanna@hallgrenpartners.se

 

 

Tillbaka
Kontakta Hallgren & Partners

Vill du veta mer?

Kontakta oss