Konkurs: AB HMV Halmstad

Anbudsförfarande pågår!

Konkursgäldenär:
Aktiebolaget HMV Halmstad
556244-0601
Fanérvägen 4
313 33 Oskarström

Skriftliga anbud exklusive mervärdesskatt skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 28 november 2021. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att sälja egendomen under pågående anbudsförfarande. I första hand emotses bud avseende hela egendomen.

ANBUDSUNDERLAG

KOMPLETTERING LAGERLISTA

Klarläggande till anbudsunderlag: 
Den leasade lastbilen Mercedes Vito löses, men kommer att säljas separat. Det fordonet ingår alltså inte i inkråmsöverlåtelsen. 

Vid frågor kontakta konkursförvaltaren advokat Otto Hallgren!

Tillbaka
Kontakta Hallgren & Partners

Vill du veta mer?

Kontakta oss